Aladdin

- táncjáték az egész családnak -

Amennyiben még nem látta a táncjátékot, képzeljen maga elé egy színpadot és hallgassa meg a zenéket (kattintson a szöveg olvasása közben a megfelelő ikonra!) és nézze meg Kanyó Béla fotóművész által a premierről készült fényképeket!

I. Felvonás

Nyitány

1. Agraba – bevezető

A jelenet zenéjeÁtlagos nap Agrabában, mindenki végzi a dolgát. Városi forgatag, tánc. Kisvártatva föltűnik egy alak. Sétál a forgatagban, majd amikor a táncoló tömeg meglöki, már-már majdnem eltapossa, egy ismeretlen fiú menti meg, akivel félénk táncba kezd. (A különleges alak, Jázmin , a szultán lánya, a fiú pedig egy egyszerű tolvaj, Aladdin .) A páros tánca a kezdeti félénkség megszűntével egyre inkább szerelmes tánccá kezdene válni.

Ám megjelenik Jafar , a szultán gonosz tanácsadója. Véget ér a tánc és a zene. Elveszi Aladdintól a szultán leányát, majd katonáival elfogatja. Aladdin megpróbál ellenállni, de mégis elfogják.

2. Sivatag

A jelenet zenéjeFúj a szél, két ember vehető ki a sivatagi homokbuckák közt. Jafar megalázó táncot lejt Aladdin felett, aki kénytelen követni a gonosz tanácsadót a titokzatos cél felé. Kisvártatva hatalmas barlang bejáratát pillantjuk meg, ahová Jafar késlekedés nélkül beveti Aladdint.

3. Barlang

A jelenet zenéjeAladdin egyedül van az ismeretlen helyen, ahol minden sötét és rémisztő. Sejtelmes zene szólal meg, majd kísérteties alakok bukkannak föl a barlang különböző pontjain. Az ifjú tolvajon már-már kezd úrrá lenni a félelem, amikor óriási robaj rázza meg a földalatti világot, elhallgat az idegtépő zene és köddé válnak a kísértetek. Baljós homály és füst tölti be a teret, csak egyetlen tárgyon csillan meg a fény: egy lámpáson! A túlvilági kísértetek hagyhatták hátra!

4. Tikindom

A jelenet zenéjeAladdin, feleszmélvén, a földön fekvő különlegesen csillogó tárgyra lesz figyelmes, tétovázva ugyan, de érte nyúl. Porosnak tűnik, így megtörölgeti… Óriási füst támad és színes fények derítése látszik a színpadon. Megjelenik a Jin. Bemutatkozásképpen lányokat varázsol a színre, akikkel humoros, játékos táncba merül a Jin. Egyenként odalöki őket Aladdinhoz, aki ugyan semmit sem ért a történtekből, de táncba kezd a leányokkal. A fiú egyre jobban élvezi a táncot a megidézett lányok társaságában, már-már el sem akarja őket engedni, ám a Jin egy lezáró kokival visszahozza őt a valóságba! Vége a varázslatnak!

5. Átkötés (Jafar várakozik)

A jelenet zenéjeDerítéskor Jafar áll a színpadon, ideges, vár Aladdinra, akit elnyelt a föld. Hirtelen sarkon fordul, majd feszülten elsiet.

 

6. Ábránd

A jelenet zenéjeDerítéskor Aladdin egyedül van a színen, csak a lámpás van mellette. A fiú megpróbál kijutni az ismét igen zordnak tűnő helyről, ám szemlátomást sehol sem találja a kijáratot földalatti börtönéből. Feladja, bánatosan leül, ekkor azonban egy kellemes emlék elevenedik meg gondolataiban. Igen, a bájos leány jut eszébe a piacról, aki annak idején azon nyomban megtetszett neki. Aladdin ábrándja láthatóvá kezd válni, Jázmin sziluettje sejlik fel a szín ellentétes oldalán. A szoborszerű alak lassan megelevenedik, s kimérten táncolni kezd. A tolvaj nem bírja tovább, tesz néhány lépést a lány felé. Az lassan felé fordul, s mintha különleges erő kerítette volna hatalmába a párt, néhány lépésnyire egymástól, szerelmes táncba kezdenek egymással. A jelenet végén a Jin lép elő! Jázmin alakja kezd köddé válni.

7. Öltöztetés

A jelenet zenéjeA Jin rögtön érti, hogy mi után vágyik a fiú. Egyrészt kijutni a barlangból, másrészt pedig találkozni a gyönyörű Jázminnal! Mi sem könnyebb ennél… Nem kell hozzá más, mint egy elegáns ruhadarab, néhány szabó és persze egy csipetnyi varázslat! A szakadt öltözetű tolvaj egyszerre hercegi viseletben pompázik a színen! Itt az idő a lánykérésre!

8. Háremtánc

A jelenet zenéjeHáremhölgyek tánca fogad minket a szultáni palota tróntermében, kimért, erotikus mozdulatokkal csábítják magukra a szemlélő pillantásait. A szultánt körbetáncolja a leánysereg, majd láthatjuk, ahogyan őfelsége is táncba kezd a vonzóbbnál vonzóbb leányokkal. Harsonaszó szakítja félbe a táncot! Vendég érkezett a palotába!

9. Leánykérés 1.

A jelenet zenéjeA szultán gyorsan visszasiet trónjához, majd hamar Jázminért küld. Jázmin érkezik a színre, s a szultán melletti széken foglal helyet. A szultán jelt ad az idegenek bebocsátására! Ebben a pillanatban pörgős, ritmusos zenére színes ruhás táncosok forognak be, Aladdin lép a színre a Jin kíséretében. Óriási tánckavalkád alakul ki a szultán nem kis tetszésére. Senki nem maradhat ki a forgatagból, a Jin még a szultán háremhölgyeit is táncba küldi. Önfeledt táncosok hada és kitűnő hangulat jellemzi ezeket a pillanatokat, így a szultán úgy dönt, hogy kezet ráz ezzel az ifjú fiatalemberrel. Ám ekkor színre lép Jafar, és a kézfogás előtti pillanatban – kitűnő időzítéssel – átokkal sújtja a jelenlévőket, mire kivétel nélkül mindenki kővé dermed! Mivel senki nem mozdul, Jafar egyenesen Jázminhoz lép. Oldja a varázst, táncba kezd vele.

10. Jafar és Jázmin tánca

A jelenet zenéjeJafar eleinte óvatos, finom tánccal próbálja elnyerni a lány szívét, akire már hosszú ideje fáj a foga. Jafar nem tűrheti, hogy másé legyen Jázmin. Ám ez a lánynak láthatóan nem tetszik, félve, de ellenáll. Jafar kezdi elveszteni a türelmét, és egyre keményebben, nyersebben táncol a lánnyal, aki nem adja oda magát neki. A tánc végén Aladdin lába elé löki a lányt, aki eszméletlenül hullik a földre. Majd a kővé dermedt álherceg következik, oldja a varázst, mire a fiú is tudattalan állapotban esik össze a lány mellett. Rácsos fény ejti rabul a fiatal párt.

Szünet

II. Felvonás

11. Börtön pas de deux

A jelenet zenéjeRácsos fényben fekszik egymás mellett Aladdin és Jázmin. (A tömeg közben továbbra is kővé dermedten áll a háttérben.) Lassan magukhoz térnek, majd eleinte tartózkodóan ugyan, de táncba kezd Jázmin a magát hercegnek kiadó Aladdinnal. Ám Jázmin lassan kezd megvilágosodni és rájön, hogy udvarlója nem más, mint az ifjú tolvaj fiú a piacról, akibe első látásra beleszeretett. Szenvedélyes tánc bontakozik ki, miközben persze lekerül az álruha Aladdinról. Ám nem lehet teljes a boldogságuk, hiszen a szűk cella nem ideális helyszín. Ki kell jutniuk innen!

12. Átkötés (kiszabadítás)

Aladdinnak újra eszébe jut a csodalámpás, hevesen kutatni kezd ruhadarabjai közt, majd miután rátalál a lámpásra, egyszerre elszáll a félelme, vadul dörzsölni kezdi a csillogó tárgyat. Fény, füst és megjelenik a Jin. Kiszabadítja a párt cellájukból, majd miután mindkettőjüket visszaálltja korábbi mozdulatlanságból kiragadott helyére, újra indítja a forgatagot a trónteremben.

13. Leánykérés 2.

A jelenet zenéjeA korábbi dallamok csendülnek föl, ill. folytatódnak. Aladdin végre kezet fog a szultánnal, s mintegy ajándékot átadja a lámpást, melynek mágikus hatalmáról a szultán azonban mit sem tud. Folytatódik a mulatás, már a szultán is csatlakozik a leánykérők önfeledt táncához.

14. Átkötés (a lámpalopás)

Miközben zajlik a mulatás, Jafar s két katonája jelennek meg. Jafar láthatóan int, mellyel utasítást ad szolgálóinak, hogy lopják el a szultántól a lámpást. A katonák elvegyülnek a tömegben, majd az ideális pillanatban elcsenik a mágikus kincset, aztán sietősen eltűnnek! A szultán ekkor int, és a mulatókat egy másik helységbe invitálja.

15. Lámpástánc

A jelenet zenéjeEllenkező irányból ugyanakkor a két katona érkezik a színre, akik játékos táncba kezdenek a friss zsákmánnyal.

 

16. Jafar és a lámpás

A jelenet zenéjeJafar érkezik a színre hátulról és indulatosan elveszi a katonáktól a szerzeményt. Jafar határozottan dörzsöli meg a lámpást, s ismét füst és fények… előlép a Jin, aki láthatóan szomorú lesz, amikor észre veszi, hogy nem előző gazdája idézte meg. A parancsot kénytelen végre hajtani! A Jin újabb katonákat varázsol a színpadra, s férfi táncosok kegyetlen tánca kezdődik, melynek Jafar a feje. Jin tovatűnik. Erőteljes, félelmetes tömeg alakul ki, akiket a hatalomvágy és a bosszú vezérel. Végén, élő lépcsőt alkotván, Jafar fölsétál rajtuk, széttárja a karját, mellyel kifejezi hatalmának növekedését. A zene utolsó ütésére a szultán lép elő!

17. Szultán és Jafar (a hipnózis)

A jelenet zenéjeA szultán – látván Jafar tombolását – indulatosan közelít a varázsló felé. Ám Jafar azonnal hipnotikus bódulatba ejti. A felséget megkötözteti Jafar.

18. Jafar és Aladdin harca

A jelenet zenéjeKatonák hurcolják be Jázmint, majd egy közjáték után őt is megkötözteti Jafar, hogy senki ne akadályozza hatalmának kiteljesítésében. Aladdin ront a színre hogy számonkérje kedvese elhurcolását. Eljött hát a pillanat, amikor szemtől szemben áll egymással a két ellenség! Itt az idő a végső leszámolásra! Hol egyikük, hol másikuk kerekedik a fölül, ám Jafar kitűnően használja a katonái segítségét, így végül Aladdin erőtlenül esik össze. Jafar fölemeli a mágikus botját, hogy végleges ütést mérjen a fiúra, ám ekkor összerezzen a terem, Jázmin felkiált! Jafar átmenetileg megkegyelmez Aladdinnak, újra kéri a lámpást, hogy végre megszerezze a mindenható hatalmat, hogy aztán lesújthasson az ellenszegülőkre.

19. Jafar átváltozása

A jelenet zenéjeIsmét megjelenik Jin. Jafar elkapja és erősen megrázza. Jin kényszeredetten varázsol, Jafart mindenható Jinné változtatja. Aladdin ekkorra újra összeszedi magát, feláll és bólint a Jinnek, hogy teljesítse a kérést. Jafar tombol örömében, érezvén magában az óriási erőt. Közben egy fekete színű lámpás ereszkedik alá, és bilincs jelenik meg a kezén. Jafar észreveszi, hogy hiába kap hatalmat, mégis egy lámpás foglya lesz örökre. A tomboló öröm tombolásba vált, amikor tudatosul benne, hogy mi történt..., de már késő, a lámpa elnyeli őt.

20. A beteljesülés

Aladdin kioldja fogságából a szultánt és Jázmint. Végre egymáséi lehetnek, Aladdin és Jázmin felhőtlen szerelmi táncban teljesednek ki.

21. Prológ

A jelenet zenéjeLassan minden szereplő megjelenik a színen, vegyes ruházatban, férfiak és nők, és vidám táncba kezdenek. Csatlakozik hozzájuk Aladdin és Jázmin, a szultán is talál magának egy szemrevaló táncpárt, s a Jin is táncol együtt a vidám forgataggal.

Fokozódik a hangulat, majd vége a zenének, kiállás!

Szereplők:

Aladdin - Horváth Zoltán, vagy Hauser Martin
Jázmin - Krizsa Mária
Jafar - Dudás Tibor, vagy Horváth Zoltán
Jin - Somfai Ákos
Szultán - Szőllősi Jenő
valamint a show tánc világbajnok és látványtánc európabajnok Botafogo Táncegyüttes

Dramaturgia: Somfai Ákos és Novák Ferenc
Jelmez: Rományi Nóra
Díszlet: Paseczki Zsolt
Zenei összeállítás: Dalotti Tibor
Koreográfus asszisztensei: Dudás Tibor, Krizsa Mária, Horváth Zoltán, Somfai Ákos
Koreográfus - rendező: Dalotti Tibor


A darab létrejöttét támogatta a Nemzeti Táncszínház és Nemzeti Kulturális Alapprogram.

Fotók

Táncjáték az egész családnak.

Videofelvételek

Embedded thumbnail for Aladdin - teljes előadás (2006)

Aladdin c. táncjátékunk, amely a 3-99 korosztály számára mindenkinek nagy élményt nyújtott 36-szor került színre. A